Opinie

2013-02-28

15 pagina’s: meer had de 93-jarige Stéphane Hessel niet nodig om in 2010 uit te groeien tot hét boegbeeld van de wereldwijde protestbeweging. Indignez-vous dook overal op in de bestsellerlijsten. Een striemende aanklacht tegen onverschilligheid, een warm pleidooi om onrecht in al zijn vormen te bestrijden. ‘Créer, c’est résister. Résister, c’est créer’, klinkt het in de slotregels. Hessel had er toen al een rijk gevuld leven op zitten. Geboren in Berlijn, maar als kind verhuisd naar Parijs. Tijdens de tweede wereldoorlog in het verzet, opgepakt en gevangen in Buchenwald en Dora.

2013-02-20

Zo’n 5 jaar geleden publiceerde Naomi Klein The Shock Doctrine. Daarin toont ze overtuigend dat het neoliberalisme- onder invloed van Milton Friedman en zijn Chicago Boys - bewust gebruik maakt van oorlogen, conflicten en rampen om draconische maatregelen door te drukken. Of het nu gaat om de staatsgreep tegen Allende in Chili, de oorlog in Irak, orkaan Katrina of de tsunami in Azië, telkens zien we hetzelfde fenomeen. Grootschalige privatiseringen, helse besparingen en sociale roofbouw grijpen in een ijltempo plaats, terwijl de murw geslagen bevolking nog niet in staat is om te reageren.

2013-02-01

Toen vorig jaar de federale overheid haar quotum voor werknemers met een handicap niet haalde, schreeuwde Nadia Sminate (N-VA) moord en brand. Benieuwd of ze ook zal reageren op de diversiteitscijfers die Vlaams emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers bekend maakte (De Morgen, 31 januari). Daaruit bleek immers dat de Vlaamse overheid nog een serieus tandje moet bijsteken. Bevoegd minister: Geert Bourgeois…

2012-11-06

Zaterdag was het weer zover. Een baby, die voorlopig luistert naar de naam 'Pieter De Kleine', werd achtergelaten in de Antwerpse vondelingenschuif. Frustrerend nieuws, want als volksvertegenwoordiger diende ik in 2005 samen met Magda De Meyer een resolutie in om discreet bevallen mogelijk te maken. Vele jaren later staan we nog geen stap verder, ondanks verschillende parlementaire initiatieven. En dus moeten radeloze moeders nog steeds een beroep doen op de vondelingenschuif. Beter dan niets uiteraard, maar eigenlijk een beschaafde maatschappij onwaardig.

2012-11-05

Vanavond is het erop of eronder. De leden van sp.a Aalst beslissen of ze al dan niet in een coalitie stappen met N-VA en CD&V. Geen onschuldige keuze: N-VA schuift immers Karim Van Overmeire - voormalig Vlaams-Blokcoryfee - naar voor als schepen van Vlaamse Zaken en integratie. Ze bakken hun ajuin wel erg bruin in Aalst... Ik tekende alvast de petitie van de Noig Verontruste Aalstenaars. Iedereen verdient een tweede kans maar er zijn grenzen. Karim Van Overmeire was de huisideoloog van het Vlaams Blok en schreef mee aan het beruchte 70-puntenprogramma.

2012-10-05

Badasses: zo noemen de vrouwen van Hollaback! zich. Deze internationale beweging verzet zich nu al 7 jaar tegen seksuele intimidatie. Een thema dat door 'Femme de la rue', de documentaire van Sofie Peeters, ook bij ons in de belangstelling werd gekatapulteerd. Veel vrouwen herkenden zich in het verhaal van Sofie. Ook zij waren de schunnige voorstellen kotsbeu. Ook zij hadden er genoeg van dag in dag uit lastig gevallen te worden. My dress is not a yes, een rokje is geen uitnodiging.

Pages