Opinie

2018-06-18

Ministers met shirtreclame: soms lijkt het me geen slecht idee. Het zou de zaken in een klap veel duidelijker maken. Minister Marghem (MR) met een truitje van Engie-Electrabel. Johan Van Overtveldt (N-VA) in het plunje van een exclusief fiscalistenkantoor. En Maggie De Block (Open VLD)? Die twijfelt misschien nog tussen outfits van verschillende farmabedrijven.

2018-05-17

3 april 1990 is een historische datum: sinds die dag is abortus in België onder strikte voorwaarden toegelaten. Ons land speelde toen een pioniersrol. Toch werd een volgende, logische stap niet gezet. Want abortus bleef nog in het strafrecht, pogingen om dat te veranderen worden systematisch afgeblokt. Zelfs een debat ten gronde blijkt een brug te ver voor CD&V, N-VA en MR. Een democratie onwaardig.

2018-04-10

Veel Belgen zijn bang van de tandarts. En dan vrezen ze niet zozeer spuitje of boor, maar wel de gepeperde rekening. Want nog lang niet alle kosten worden door het ziekenfonds terugbetaald. Bovendien volgen intussen zowat vier op de tien tandartsen en orthodontisten de wettelijke tarieven niet. In sommige regio's gaat dit zelfs om meer dan de helft. Je zou van minder klappertanden.

2018-03-15

Begin 2017 lanceerden Dorien Meulenijzer (OCMW-raadslid sp.a Leuven) en Bieke Verlinden (sp.a schepen Leuven) de campagne ‘Ook mijn zorg’. Een vlammend ‘j’accuse’ over de ontmenselijking van een zorgverlening die steeds meer om de centen draait. Standaardisering en bureaucratisering in functie  van snel geldgewin. Kapitalisme, kommer en kwel als de K3 van de zorg in de 21ste eeuw. We betalen een zware prijs voor dogmatisch marktdenken.

2018-02-22

Emma: zo heet de chatbot die huisarts Servaas Bingé en ontwikkelaar Jelle Van De Velde deze maand lanceren. Een digitaal platform dat je medisch advies geeft op basis van jouw lichaamsdata. Later start ook een Emma Care Center in de Ghelamco Arena. Daar zal je o.a. terecht kunnen voor een bloedafname. Brood en spelen en doktersbriefjes.

2018-02-07

Liefhebbers van fake news hebben een vette kluif aan de berichtgeving van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) over de wijkgezondheidscentra.  Dat BVAS niet in staat blijkt tot een objectief debat is een partner die de gezondheidszorg mee vormgeeft onwaardig. Het artsensyndicaat stelt corporatistische belangen boven de gezondheid van de meest kwetsbare patiënten. Waar is Hippocrates wanneer je hem nodig hebt?

Pages