Haacht 2018

Haacht is een erg fijne gemeente. Dat weet natuurlijk elke Haachtenaar. Maar... alles kan beter. Daarom mijn dromen voor een nog warmer en gezelliger Haacht. Dromen die ik met jullie samen graag wil realiseren. Samen werken aan een schitterende toekomst. Samen Haacht.

2018-10-02

Spelen is een basisrecht. Net als van de natuur genieten. Elk kind zou dus moeten kunnen spelen in het groen. En als gemeente kunnen we daar veel aan doen. We zorgen dat iedere buurt zijn eigen veilig en kwaliteitsvol speelplein krijgt. Ieder kind een stuk bespeelbaar groen op max. 500 meter van de woning: dat is ons streven.

2018-09-25

Veel sociaal contact zorgt dat mensen zich goed, veilig en geborgen voelen in hun gemeente. Bovendien verhoogt het de sociale cohesie. Hoe gezelliger de sfeer, hoe beter we ons voelen. Daarom moeten we buurten en straten die zelf initiatieven nemen nog meer belonen en helpen. De inbreng van bewoners verdient extra aanmoediging. We beslisten al eerder om meer zitbanken te voorzien. Maar als het van ons afhangt steken we graag een tandje bij.

2018-09-18

Veilig naar school! Het klinkt als een slogan uit de sixties. Maar helaas is dit standaardzinnetje nog altijd actueel. Meer dan ooit zelfs. Het aantal auto's op onze wegen neemt toe, en door onze drukke levensstijl zijn we vaak gejaagd in het verkeer. En dat komt natuurlijk de veiligheid niet ten goede. Daarom moeten politie en gemeente extra maatregelen nemen voor de verkeersveiligheid. Vooral in de omgeving van scholen.

2018-09-11

Onze Markt moet het middelpunt van onze gemeenschap vormen. Een plaats waar alles samenkomt: handel, evenementen, verenigingen en horeca. Een centrale aantrekkingspool die het hele centrum een boost geeft en zo bijdraagt aan de uitstraling van onze gemeente. Dat verdient Haacht als kantonhoofdplaats.

Daarom nemen we best het hele marktgebeuren eens onder de loep. We onderzoeken de mogelijkheid om op regelmatige basis een avondmarkt in te richten, of een themamarkt. En we moeten absoluut nieuwe standhouders aantrekken.

2018-09-07

Meer dan in het verleden zullen we in onze de kernen moeten gaan wonen en leven. Wanneer we meer in de kernen gaan wonen, krijgen we daarbuiten weer ruimte voor velden, weiden en bossen. Bovendien kunnen we zo makkelijker de verkeersknoop ontwarren en de files verkleinen, op voorwaarde dat tegelijk het openbaar vervoer uitgebouwd wordt. En tenslotte sparen we veel uit, want wonen in de dorpskern betekent ook minder extra wegen en nutsleidingen. We moeten dat niet morgen doen, we moeten dat langzaam laten groeien. We moeten dat vooral heel doordacht doen, in samenspraak met de inwoners.